دکتر علی صادقی
متخصص: گوارش، کبد
دکتر علی صادقی
آشنایی: متخصص: گوارش، کبد
زمینه‌های کاری:
نشانی: تهران، خیابان وزرا، نبش کوچه پانزدهم، کلینیک پارک، طبقه سوم
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02188723651
پیوندها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر علی صادقی
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نگاه شما
ارسال پیام
شما در این جا، توانایی دیدن نوبت‌گیری اینترنتی، روزهای حضور دکتر، آدرس تلگرام، آدرس مطب، شماره مطب، رزومه و بیوگرافی دکتر، نشانی اینستاگرام و دیگر راه‌های تماس با دکتر علی صادقی را خواهید داشت.
برای آگاهی از نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت، رزومه دکتر علی صادقی با شماره‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
پیش از دیدار با شماره گفته‌شده، هماهنگی کنید.
مطب‌ها و مرکزهای متمایز
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر مهدی لطفی دکتر مرتضی سمیعیان صحنه دکتر هلنا شهبازی دکتر نسرین ملک پور دکتر مهرداد حاجی بابایی دکتر سپیده قروان
دکتر علی صادقی در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر علی صادقی در کلیک دکتر دکتر علی صادقی در دکتر ماهر دکتر علی صادقی در دکتر نزدیک
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger