دکتر علیرضا کاشفی زاده
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
دکتر علیرضا کاشفی زاده
آشنایی: فوق تخصص: ریه بزرگسالان
خدمات:
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان نهم، مرکز پزشکی لبافی نژاد
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02123601
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر علیرضا کاشفی زاده
« هفته پیشین
هفته پسین »
درخواست نوبت دیدار
دیدگاه شما
ثبت پیام
لطفا قبل از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
در این صفحه، دسترسی به رزومه و بیوگرافی دکتر، آدرس مطب، شماره مطب، نشانی اینستاگرام، برنامه حضور پزشک، نوبت‌دهی اینترنتی، آدرس کانال تلگرام و دیگر کانال‌های تماس با دکتر علیرضا کاشفی زاده را دارید.
در راستای با خبر شدن از رزومه، نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت دکتر علیرضا کاشفی زاده با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر مریم فضلعلی پور دکتر سمیرا اسدی دکتر علیرضا کفیلی دکتر محمد قلی زاده اهرنجانی دکتر سید علیرضا تقوی دکتر نادیا نیل آور
دکتر علیرضا کاشفی زاده در اینترنت
دکتر علیرضا کاشفی زاده در دکترفارسی دکتر علیرضا کاشفی زاده در آنلاین دکتر دکتر علیرضا کاشفی زاده در خوب دکتر
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger