بیمارستان ضیائیان
بیهوشی
بیمارستان ضیائیان
آشنایی: بیهوشی
خدمات:
نشانی: تهران، خیابان قزوین، دوراهی قپان، میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02155176810
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02155176811
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02155176011
شبکه‌های اجتماعی:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری بیمارستان ضیائیان
« هفته پیش
هفته پس »
درخواست نوبت دیدار
نوشتن دیدگاه شما
ثبت دیدگاه
در این صفحه، توانایی دیدن آدرس تلگرام، برنامه حضور پزشک، شماره تلفن مطب، نوبت‌گیری اینترنتی، آدرس مطب، اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی دکتر و دیگر کانال‌های تماس با بیمارستان ضیائیان را دارید.
لطفا قبل از مراجعه با شماره نوشته‌شده، زنگ بزنید.
برای آگاهی از نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، ساعت کاری، بیوگرافی بیمارستان ضیائیان با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
دکتر زینب نوشاد حقیقی دکتر طاهره رحمانی دکتر مریم قدس حسینی
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر وحیده سبزواری دکتر سیدحسن محسنی دکتر حسن نصیری طوسی دکتر ایرج قنبری میاندوآب دکتر ناصر مهتاب دکتر محسن محمد تقی کاشی
نمایه‌های بیمارستان ضیائیان
بیمارستان ضیائیان در دکترفارسی بیمارستان ضیائیان در کلیک دکتر بیمارستان ضیائیان در پجشگی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger