ذبیح اله برجسته فیروزآبادی
پزشکی فیزیکی، توانبخشی
ذبیح اله برجسته فیروزآبادی
آشنایی کوتاه: پزشکی فیزیکی، توانبخشی
خدمات:
دانش‌آموخته کارشناس ارشد
نشانی: یزد، میبد، خیابان هفتم تیر، روبروی اورژانس 115
شماره تماس پاسخ‌گویی: 03532325662
شبکه‌های اجتماعی:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری ذبیح اله برجسته فیروزآبادی
« هفته پیشین
هفته پسین »
دریافت نوبت دیدار
نوشتن کامنت شما
ثبت پیام
برای آگاه شدن از هزینه ویزیت، ساعت کاری، بیوگرافی، نوبت گرفتن از ذبیح اله برجسته فیروزآبادی با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
پیش از مراجعه با شماره تلفن گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این صفحه، توانایی دیدن رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس مطب، نشانی اینستاگرام، کانال تلگرام، شماره تلفن مطب، برنامه حضور پزشک، نوبت‌گیری اینترنتی و دیگر کانال‌های ارتباط با ذبیح اله برجسته فیروزآبادی را خواهید داشت.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر احسان علوی دکتر مژگان دهقانی دولت آبادی دکتر محبوبه مشکی دکتر فاطمه وحید رودسری دکتر کسری صارمی راد دکتر محمود جعفری گله کلائی
نمایه‌های ذبیح اله برجسته فیروزآبادی
ذبیح اله برجسته فیروزآبادی در آنلاین درمان ذبیح اله برجسته فیروزآبادی در آنلاین دکتر ذبیح اله برجسته فیروزآبادی در کال دکتر
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger