دکتر سیدجلال ثامنی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
دکتر سیدجلال ثامنی
آشنایی: متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
خدمات:
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 4
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02188794999
پیوندها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر سیدجلال ثامنی
« هفته پیشین
هفته پسین »
دریافت نوبت دیدار
نوشتن دیدگاه شما
فرستادن کامنت
لطفا قبل از مراجعه با شماره تلفن گفته‌شده، هماهنگی کنید.
در این نمایه، توانایی آشنایی با آدرس مطب، شماره مطب، نشانی اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی دکتر، تلگرام، نوبت دهی اینترنتی، روزهای حضور دکتر و دیگر راه‌های تماس با دکتر سیدجلال ثامنی را دارید.
به منظور آگاهی از بیوگرافی، هزینه ویزیت، ساعت کاری، نوبت گرفتن از دکتر سیدجلال ثامنی با تلفن‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
تخصصی دندان پزشکی دکتر هرمزی دکتر پرند پارسائی دکتر محسن محمدی دکتر نوشین نادراصفهانی دکتر حسن فتح اللهی دکتر افسر شرفی
نمایه‌های دکتر سیدجلال ثامنی
دکتر سیدجلال ثامنی در کلیک دکتر دکتر سیدجلال ثامنی در آنلاین دکتر دکتر سیدجلال ثامنی در آنلاین درمان
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger