دکتر مرتضی فائق جعفری
متخصص: کودکان (اطفال)
دکتر مرتضی فائق جعفری
آشنایی: متخصص: کودکان (اطفال)
زمینه‌های کاری:
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان سرخس، نبش سرخس 16
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 05133651780
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر مرتضی فائق جعفری
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نظر شما
ارسال دیدگاه
به منظور اطلاع از کارنامه، نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت دکتر مرتضی فائق جعفری با شماره‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
قبل از مراجعه با شماره گفته‌شده، زنگ بزنید.
شما در این برگه، توانایی آشنایی با رزومه و بیوگرافی پزشک، شماره تلفن مطب، آدرس تلگرام، آدرس مطب، روزهای حضور دکتر، پروفایل اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر مرتضی فائق جعفری را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر شهزاد غلامی حسن آبادی دکتر منصوره میثاقی وفا دکتر مسعود مهدوی دکتر نغمه منصوری بروجنی دکتر عبداله بوستان افروز دکتر هومن حمیدی فر
دکتر مرتضی فائق جعفری در اینترنت
دکتر مرتضی فائق جعفری در کال دکتر دکتر مرتضی فائق جعفری در کلیک درمان دکتر مرتضی فائق جعفری در خوب دکتر
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger