دکتر حسن هاشمی امیر
متخصص: جراح عمومی
دکتر حسن هاشمی امیر
آشنایی کوتاه: متخصص: جراح عمومی
خدمات:
نشانی: مازندران، فریدون‌کنار، درمانگاه، امام خمینی
پیوندها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر حسن هاشمی امیر
« هفته گذشته
هفته آینده »
درخواست نوبت دیدار
تجربه شما
ارسال پیام
در راستای آگاه شدن از هزینه ویزیت، ساعت کاری، بیوگرافی، نوبت گرفتن از دکتر حسن هاشمی امیر با تلفن‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
قبل از دیدار با شماره گفته‌شده، هماهنگی کنید.
در این برگه، دسترسی به آدرس مطب، اینستاگرام، آدرس کانال تلگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، نوبت‌گیری اینترنتی، روزهای حضور دکتر، شماره تلفن مطب و دیگر راه‌های ارتباط با دکتر حسن هاشمی امیر را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر هدی پرنده شیروان دکتر محبوبه لطفی دکتر محمود راجی پور دکتر محمد جعفر امامی دکتر سیمین احمدی دکتر بیژن موحدیان عطار
دکتر حسن هاشمی امیر در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر حسن هاشمی امیر در آنلاین درمان دکتر حسن هاشمی امیر در کال دکتر دکتر حسن هاشمی امیر در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger