دکتر نیلوفر نوری زاده
دکتر نیلوفر نوری زاده
متخصص: بیماری های قلب و عروق
زمینه‌های کاری: تست ورزش، مشاوره قبل از عمل جراحی، اکوکاردیوگرافی، هولترریتم قلبی، آنژیوگرافی
نیشابور، خیابان امام خمینی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger