سیداکبر نصیری (کاردرمانی رویش)
سیداکبر نصیری (کاردرمانی رویش)
کاردرمانی کودکان(تمام حیطه ها)، کاردرمانی بزرگسالان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی بزرگسالان، اختلالات یادگیری، تاخیر حرکتی، بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی
گرگان، روبروی پارک شهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشا(حنیف امانیان)
گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشا(حنیف امانیان)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، اختلالات یادگیری، شخصیت ورفتاری و...)، انجام انواع تست های روانشناختی(هوش، مشکلات توجه و تمرکز
گرگان، عدالت 34
کاردرمانی و گفتاردرمانی رشد
کاردرمانی و گفتاردرمانی رشد
کلینیک رشد
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، سی پی(فلج مغزی)، گفتاردرمانی کودکان تاخیر رشدی، بدغذایی، اضطراب
گرگان، گرگان
نسیم پورجبار
نسیم پورجبار
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، نقص توجه و تمرکز(ADHD)، اختلال طیف اتیسم، ذهنی، کودک و بزرگسال
گرگان، -
سالمه احسانی فر
سالمه احسانی فر
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اتیسم
گرگان، عدالت 37
گفتاردرمانی پیام سیدکلاته
گفتاردرمانی پیام سیدکلاته
ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار ، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، بیش فعالی، شکاف کام و لب، مشکلات تلفظ، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
گرگان، -
گرگان
گرگان
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع
گرگان، -
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات شنوایی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، لکنت، تاخیر گفتار
تهران، -
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger