حمیدرضا روحی
حمیدرضا روحی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، تصویربرداری حنجره، اختلالات ناشی از سکته مغزی، درمان اختلالات یادگیری، استروبوسکوپی
همدان، پیاده راه بوعلی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger