دکتر نیما رهنمون (قیطریه)
دکتر نیما رهنمون (قیطریه)
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودونسی بستن فضا، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی لینگوال، ارتونسی ثابت، ارتودنسی پیشگیری در کودکان
تهران، بلوار اندرزگو
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger