دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی بیمار باردار، فلوراید تراپی، دندانپزشک زیبایی، بازسازی دندان
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، عصب کشی
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ایمپلنت، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش زیرکونیا، پروتز ثابت دندان، لمینت emax
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان ظفر
دکتر مهران همتی
دکتر مهران همتی
خدمات دندانپزشکی بر پایه مهندسی پزشکی با استفاده از تکنیک دیجیتال و لیزر
زمینه‌های کاری: پرینت سه بعدی بدون نیاز به قالب گیری، لامینیت سرامیکی و کامپوزیتی در یک جلسه، صورت، خدمات زیبایی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، درمان های دندانپزشکی با لیزر
تهران، پاسداران شمالی
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، طرح لبخند، بازسازی دندان، بلیچینگ
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، طرح لبخند، بازسازی دندان، پروتز متحرک
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، روکش دندان، سفید کردن دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران، -
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز برزگر
دکتر ساناز برزگر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، روکش دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، روکش دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ارتودنسی، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، بلیچینگ، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، فیشور سیلانت، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، ارتودنسی، روکش دندان، بازسازی دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger