معصومه طاوسی
معصومه طاوسی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ازن تراپی، بهداشت مادر و کودک، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
بندر گناوه، خیابان کلینیک امام خمینی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger