دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر (ظفر)
دکتر صالحه هژیر (ظفر)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، اوردنچر، بازسازی استخوان فک، جراحی دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران، -
دکتر مروارید ظفر
دکتر مروارید ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر محمد ظفرآسوده
دکتر محمد ظفرآسوده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی
تهران
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر اسماعیل ظفری
دکتر اسماعیل ظفری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر آرش ظفرفاضلی
دکتر آرش ظفرفاضلی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger