نجمه داوران ( گرگاب )
نجمه داوران ( گرگاب )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، غربالگری دانش آموزان مدارس و مهدکودک ها، درمان لکنت، اختلالات صوت
گرگاب، شاهین شهر
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger