سمیرا یزدانی قادیکلایی
سمیرا یزدانی قادیکلایی
کاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ‌ ضربه مغزی، ارائه راهکارهای مناسب سازی و اصلاحات محیطی در منزل، کما، تاخیر تکاملی و رشدی، ضایعات نخاعی
قائم‌شهر، همه مناطق قائمشهر و حومه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger