زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی در کودکان اتیسم، سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، کم توان ذهنی
قم، خیابان جمهوری
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger