مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل، شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: انجام آزمایشات شنوایی کودکان و بزگسالان، تنظیم سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، انجام تست های مرکزی جهت افرادی که مشکل درک کلمات دارند، انجام آزمایشات وزوز گوش و توانبخشی آن
اهواز، کیانپارس
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger