شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، بررسی سطح شنوایی فرد، تیمپانومتری، تربیت شنوایی و زبان آموزی کودکان کم شنوا، تشخیص کم شنوایی و میزان آن
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلال یادگیری، بازی درمانی، تربیت شنوایی، کاردرمانی جسمی
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، سمعک، شنوایی سنجی کودک، سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی کودک، سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، ادیومتری، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، تنظیم سمعک، سمعک پشت گوشی، سمعک نامرئی، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، سمعک، ادیومتری، شنوایی سنجی کودک، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، ارزیابی شنوایی، نمایندگی سمعک، قالب های ضد صوت و ضد آب، قالب های محافظ
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، مشاوره سمعک، تجویز و تنظیم سمعک، ارائه خدمات سنجش شنوایی
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، تست ASSR، شنوایی سنجی ادیومتری بازی، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی بدون سمعک
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودکان، شنوایی سنجی بدون سمعک، شنوایی سنجی با سمعک، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، تست ABR
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب سمعک پشت گوشی، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، تجویز سمعک نامرئی
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز و تنظیم انواع سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک نامرئی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، تجویز سمعک نامرئی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک، بررسی وزوز و سرگیجه
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: بررسی وزوز و سرگیجه، تجویز سمعک پشت گوشی، نوارگوش، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک دیجیتال
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، قالب ضد صوت، آزمایش شنوایی، تنظیم سمعک، قالب ضد آب
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، ارزیابی شنوایی، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، تجویز سمعک، اتیسم، مشکلات تلفظ، مشکلات تولید گفتار
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: افتادگی پلک بالا و پایین (بلفاروپلاستی)، تیپ پلاستی، کم شنوایی، جراحی های لوزه، نمونه برداری سوزنی از تیرئید و توده های سر و گردن
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه کلیه خدمات سمعک
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تست رایگان سمعک، شنوایی سنجی، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی شنوایی کودکان، ارزیابی شنوایی نوزادان
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: ارزیابی، درمان اختلالات یادگیری(خواندن و نوشتن)، مشاوره خانواده، تست های هوش، کمک به کودکان فلج مغزی برای شروع گفتار
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، ارزیابی شنوایی، نوزادان
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی اختلالات تعادل، توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات شنوایی، تجویز انواع سمعک
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: تعادل وسرگیجه، ارزیابی شنوایی، سمعک
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger