دکتر هاجر همامی (خیابان شمس آبادی)
دکتر هاجر همامی (خیابان شمس آبادی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: کراون های سرامیکی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ترمیم، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، خیابان شمس آبادی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger