دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، لیزر درمانی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
مشهد، هاشمیه 18
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر، مشاوره قبل از ازدواج
مشهد، توس 3
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، متخصص زنان و زایمان
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، سفید کردن واژن، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، ابن سینا 10
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر زهره خزاعی
دکتر زهره خزاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر فاطمه عادلخواه
دکتر فاطمه عادلخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر زهره یوسفی رودسری
دکتر زهره یوسفی رودسری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، هودکتومی
مشهد
دکتر زیبا ظهوریان صدر
دکتر زیبا ظهوریان صدر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر ژینوس رفیع زاده
دکتر ژینوس رفیع زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر ژینوس مهندسان
دکتر ژینوس مهندسان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان
مشهد
دکتر سارا رفیعی
دکتر سارا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر سارا منصوریان
دکتر سارا منصوریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سارا میرزائیان
دکتر سارا میرزائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر سرور دوگانی
دکتر سرور دوگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سکینه انبیائی
دکتر سکینه انبیائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سکینه بزمانی
دکتر سکینه بزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی
مشهد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، هودکتومی
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، هودکتومی
مشهد
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم
مشهد
دکتر سیدمصطفی سیف
دکتر سیدمصطفی سیف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر سیده حوراء واحدالعین
دکتر سیده حوراء واحدالعین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، عمل جراحی زنان
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر شهرزاد نوذری
دکتر شهرزاد نوذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر عزت شبانی برج
دکتر عزت شبانی برج
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر عصمت غفوری
دکتر عصمت غفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
مشهد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر عطیه منصوری
دکتر عطیه منصوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر علی جراح نژاد
دکتر علی جراح نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، جراحی رحم، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر فاطمه شریفیان عطار
دکتر فاطمه شریفیان عطار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger