آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ویزیت درمنزل، آیودی گذاری، مشکلات جنسی، مشاوره جنسی، درمان بیماری‌های عفونی و مقاربتی زنان
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger