دکتر عزیزه قانع عزآبادی
دکتر عزیزه قانع عزآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، تعیین جنسیت
یزد
دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی
دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، جراحی رحم، کولپوسکوپی
یزد
دکتر نسرین نصیرزاده
دکتر نسرین نصیرزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی
یزد
دکتر میرزاهدا مرتاض
دکتر میرزاهدا مرتاض
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی
یزد
دکتر مهین مجدزاده شورکی
دکتر مهین مجدزاده شورکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان
یزد
دکتر مهدیه مجیبیان
دکتر مهدیه مجیبیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان
یزد
دکتر مژگان راهسپار
دکتر مژگان راهسپار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، جراحی رحم
یزد
دکتر محمدحسین ارجمند
دکتر محمدحسین ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
یزد
دکتر لیلی سخاوت
دکتر لیلی سخاوت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن
یزد
دکتر لیدا نیکوکار
دکتر لیدا نیکوکار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان
یزد
دکتر فرنگیس نیل چی
دکتر فرنگیس نیل چی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی
یزد
دکتر فاطمه زارع طزرجانی
دکتر فاطمه زارع طزرجانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
یزد
دکتر عطیه جواهری
دکتر عطیه جواهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان
یزد
دکتر الهام صدیقی مقدم پور
دکتر الهام صدیقی مقدم پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن
یزد
دکتر عالمگیر اعلم
دکتر عالمگیر اعلم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری
یزد
دکتر عادله السادات سجادنیا
دکتر عادله السادات سجادنیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
یزد
دکتر صدیقه همدانی
دکتر صدیقه همدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، هودکتومی، تعیین جنسیت
یزد
دکتر شهلا رشیقی فیروز آبادی
دکتر شهلا رشیقی فیروز آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان
یزد
دکتر سمیرا سلطان پور
دکتر سمیرا سلطان پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم
یزد
دکتر رضیه السادات طباطبائی
دکتر رضیه السادات طباطبائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی
یزد
دکتر رزیتا میر محمدی میبدی
دکتر رزیتا میر محمدی میبدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
یزد
دکتر رباب داور
دکتر رباب داور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
یزد
دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی
دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
یزد
دکتر حسین کریمی بدر آبادی
دکتر حسین کریمی بدر آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
یزد
دکتر ترانه عقیلی
دکتر ترانه عقیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی رحم
یزد
دکتر ایران احمدی حجت آبادی
دکتر ایران احمدی حجت آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه
یزد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger