دکتر سوسن بیانی
دکتر سوسن بیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان
گرگان
دکتر میترا گواهی ترشیز
دکتر میترا گواهی ترشیز
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن
گرگان
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن
گرگان
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر مسلم طیبی والجوزی
دکتر مسلم طیبی والجوزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم
گرگان
دکتر مریم عامل ذبیحی
دکتر مریم عامل ذبیحی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، پی آرپی واژن
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان
گرگان
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر محجوبه قنبرنژاد
دکتر محجوبه قنبرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر فریبا حیاتی
دکتر فریبا حیاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم
گرگان
دکتر فرانک گلعلی پور
دکتر فرانک گلعلی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، هودکتومی
گرگان
دکتر فدرا فریدونی
دکتر فدرا فریدونی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، پرینورافی، درمان خونریزی رحم
گرگان
دکتر عزت اله عسگری
دکتر عزت اله عسگری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر سیما کبوتری
دکتر سیما کبوتری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر آفرنیا بهادر
دکتر آفرنیا بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم
گرگان
دکتر سعیده قره جه
دکتر سعیده قره جه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، تعیین جنسیت
گرگان
دکتر سارا میرزنده دل
دکتر سارا میرزنده دل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر زهره منتظری
دکتر زهره منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان
گرگان
دکتر روزیتا وطنی
دکتر روزیتا وطنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، درمان میوم رحم
گرگان
دکتر خدیجه خسروی
دکتر خدیجه خسروی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر حجت اله مقصودلو
دکتر حجت اله مقصودلو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، جوانسازی واژن
گرگان
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر پروین جلالی
دکتر پروین جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم
گرگان
دکتر بهمن شیردل
دکتر بهمن شیردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی
گرگان
دکتر الهام مبشری
دکتر الهام مبشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر الهام کاشانی
دکتر الهام کاشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر افسانه تابنده
دکتر افسانه تابنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
گرگان
دکتر اعظم السادات فیاضی
دکتر اعظم السادات فیاضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی
گرگان
دکتر ابراهیم پاریاب
دکتر ابراهیم پاریاب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن
گرگان
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger