دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران، -
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بلیچینگ، روکش دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، جراحی دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، جرمگیری دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، بلیچینگ، جرمگیری دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger