دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، خیابان توحید
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان
اصفهان، خیابان جی
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی با کرایو( فریز کردن )، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی کیست تخمدان
اصفهان، ملک شهر
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن، متخصص زنان و زایمان، تنگ کردن واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، هیسترکتومی
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کربوکسی تراپی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان
اصفهان، -
دکتر لیلا تقی یار
دکتر لیلا تقی یار
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، انجام جراحی های زیبایی، رفع تیرگی صورت و بدن مانند کشاله ران و ناحیه تناسلی، مراقبت های دوران زایمان، درمان و جراحی میوم و کیستهای تخمدان
اصفهان
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، سرطان های زنان، مانیتورینگ الکترونیک قلب جنین، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی
اصفهان، -
دکتر شهرام هنجنی
دکتر شهرام هنجنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، هودکتومی
اصفهان
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، کولپوسکوپی، پرینورافی
اصفهان
دکتر شهلا کشاورز راد
دکتر شهلا کشاورز راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، پرینورافی
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، پرینورافی
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان نازایی، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، پرینورافی
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، پرینورافی، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، جراحی رحم
اصفهان
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن
اصفهان
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger