دکتر هناء خرمشاهی
دکتر هناء خرمشاهی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
اهواز، کیانپارس
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
تخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، واژینوپلاستی، لابیاپلاستی، درمان فیبروم رحم
اهواز، کیانپارس
دکتر فیروزه هاشمی
دکتر فیروزه هاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر مژگان براتی
دکتر مژگان براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر مریم بقایی نژاد
دکتر مریم بقایی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر مرضیه مشکی
دکتر مرضیه مشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر مرضیه افشاری
دکتر مرضیه افشاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، پرینورافی
اهواز
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر ماندانا محمودی
دکتر ماندانا محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم
اهواز
دکتر کبری شجاعی
دکتر کبری شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر مژگان طهماسبی
دکتر مژگان طهماسبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر فریبا فیضی
دکتر فریبا فیضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر فرزانه حسینی اصل
دکتر فرزانه حسینی اصل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، تنگ کردن واژن، هودکتومی، جراحی رحم
اهواز
دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر عبدالمجید باور
دکتر عبدالمجید باور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر مهین تاج نجفیان
دکتر مهین تاج نجفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر وحیده ذاکرحسینی
دکتر وحیده ذاکرحسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر نسرین کوکبی
دکتر نسرین کوکبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر نرجس دیباوند
دکتر نرجس دیباوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر ندا پورسیاح
دکتر ندا پورسیاح
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، هودکتومی
اهواز
دکتر نجمیه سعادتی
دکتر نجمیه سعادتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر ناهید شهبازیان
دکتر ناهید شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر نازنین مهرداد
دکتر نازنین مهرداد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم
اهواز
دکتر میترا جلالی
دکتر میترا جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر مژگان توسلی
دکتر مژگان توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر مهوش زرگر
دکتر مهوش زرگر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم
اهواز
دکتر مهناز محمودی
دکتر مهناز محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر مهناز احمدی
دکتر مهناز احمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر مهشید زاهدی
دکتر مهشید زاهدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر مهرنوش بیک
دکتر مهرنوش بیک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر مهدی اشراقی
دکتر مهدی اشراقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر معصومه دهقان
دکتر معصومه دهقان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر مصطفی القضات
دکتر مصطفی القضات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر شوکت احمدی نورالدین وند
دکتر شوکت احمدی نورالدین وند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی
اهواز
دکتر آزیتا درآبادی زارع
دکتر آزیتا درآبادی زارع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر پروانه ایلخاص زاده
دکتر پروانه ایلخاص زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر بتول حسینی پور
دکتر بتول حسینی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر الهه مبصر
دکتر الهه مبصر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر الهام کریمی مقدم
دکتر الهام کریمی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر افشان امیرشقاقی
دکتر افشان امیرشقاقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر اعظم شریفاتی
دکتر اعظم شریفاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان
اهواز
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger