دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان
قم، بلوارامین
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، سیستوسل، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قم، بلوار امین
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی - هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیستروسکوپی، سرطان های زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
قم، خیابان عطاران
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر
قم، بلوار امین
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
قم، میدان سعیدی
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی
قم، باجک
دکتر سیده فریبا بهاءالدینی
دکتر سیده فریبا بهاءالدینی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان دیابت بارداری، جراحی زنان، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی، درمان تخمدانهای پلی کیستیک، جراحی زیبایی زنان
قم، -
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زنان و زایمان، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان، زایمان و ناباروری
زمینه‌های کاری: سقط مکرر، انجام عمل های جراحی زنان، حاملگی خارج رحم، ترمیم های زیبایی، تعیین جنسیت
قم، -
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
قم، -
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی
قم
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، هودکتومی، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر رباب خالصی
دکتر رباب خالصی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
قم، بلوار امین
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، هودکتومی
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی تخمدان
قم
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن
قم، قیطریه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger