فیزیوتراپی دکتر عبدالکریم کریمی
فیزیوتراپی دکتر عبدالکریم کریمی
زمینه‌های کاری: درمان فلج صورت، پارگی رباط صلیبی، شکستگی و دیسک ستون فقرات، پیچ خوردگی اندام ها، آرتروز زانو
اصفهان، خیابان آمادگاه
سید شایان ناجی اصفهانی
سید شایان ناجی اصفهانی
فیزیوتراپ
زمینه‌های کاری: کمردرد، خشکی مفاصل، پارگی رباط صلیبی، پیچ خوردگی اندام ها، گردن درد
اصفهان، خیابان توحید
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger