دکتر فرشته اسفندیاری
دکتر فرشته اسفندیاری
متخصص: مغز و اعصاب (نورولوژی)
زمینه‌های کاری: نوار مغز، ترانس کرانیال و کاروتید (TCD-ECD)، تزریق بوتاکس، آروما تراپی، ماساژ تخصصی سر و گردن و ستون فقرات
تهران، خیابان شریعتی
دکتر خدیجه تهرانی
دکتر خدیجه تهرانی
متخصص: مغز و اعصاب (نورولوژی)
زمینه‌های کاری: نوار چشم، انجام نوار مغز، نوار عصب، داپلر گردن
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger