کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، درمان اختلال بلع، یکپارچگی حسی، گفتاردرمانی، آمادگی برای ورود به‌ مدرسه
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger