گفتاردرمانی گویا
گفتاردرمانی گویا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع- کلینیک تخصصی اختلالات صدا
زمینه‌های کاری: اتیسم، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت
همدان، خیابان بوعلی
حمیدرضا روحی
حمیدرضا روحی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، درمان اختلالات یادگیری، اختلالات تولید گفتار در کودکان، اختلالات تولید پیش و پس از جراحی شکاف کام، تصویربرداری حنجره
همدان، پیاده راه بوعلی
کاردرمانی طلوع
کاردرمانی طلوع
زمینه‌های کاری: پا پرانتزی)، حرکات اصلاحی و توانبخشی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی (کایفوز، پا ضربدری، ضربه مغزی، توانبخشی مشکلات ارتوپدیک ( ضایعات و جراحی های تاندونی
همدان، چهار راه خواجه رشید
فاطمه جهان تیغ
فاطمه جهان تیغ
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب
همدان
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger