دکتر معصومه تقی پورثانی
دکتر معصومه تقی پورثانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی با کربوکسی تراپی، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، انجام زایمان سزارین، سفید کردن و رفع تیرگی پوست، گذاشتن ای یو دی جهت پیشگیری از بارداری و درمان خونریزی نامرتب رحمی با جاگذاری ای یو دی میرنا وابلشن اندومتر توسط کاواترم، زایمان طبیعی
ارومیه، خیابان شورا
دکتر وحیده رسولی زنجانی
دکتر وحیده رسولی زنجانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، کیستیک، ناباروری
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه، خیابان امام
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
دکتر شیوا احمدی پیرمراد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
ارومیه، خیام شمالی
دکتر ژیلا ناصری کوزه گرانی
دکتر ژیلا ناصری کوزه گرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان
ارومیه، خیابان شهید بهشتی
دکتر میترا حبیب زاده
دکتر میترا حبیب زاده
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، هیسترکتومی، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان
ارومیه، خیابان حسنی
دکتر سعیده رفیعی
دکتر سعیده رفیعی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر
ارومیه، بوکان
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
زمینه‌های کاری: آمینیوریداکشن، تزریق خون به جنین، آزمایش پاپ اسمیر، CVS و کوردوسنتز، هیسترکتومی
ارومیه، -
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
ارومیه، -
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی
ارومیه، -
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه، -
دکتر راضیه خوش فطرت
دکتر راضیه خوش فطرت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی
ارومیه، -
دکتر لیدا رفیعی
دکتر لیدا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی
دکتر طیبه اقوامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر گل پیرا میرفخرائی
دکتر گل پیرا میرفخرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر کلاریس یوسفیان
دکتر کلاریس یوسفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر فریبا نان بخش
دکتر فریبا نان بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر فرزانه فرخ زاد
دکتر فرزانه فرخ زاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر فرزانه برومندسرخابی
دکتر فرزانه برومندسرخابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان
ارومیه
دکتر فرحناز جلوند
دکتر فرحناز جلوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر غلامرضا تیزرو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
ارومیه
دکتر عاطفه نمکی
دکتر عاطفه نمکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، جراحی رحم، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر طاهره بهروزلک
دکتر طاهره بهروزلک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر لیلا ملاحسنی
دکتر لیلا ملاحسنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه
دکتر ماندانا شجاعی
دکتر ماندانا شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر محمدجعفر زایر
دکتر محمدجعفر زایر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر مریم جاریانی
دکتر مریم جاریانی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم
ارومیه
دکتر مژگان مشرقی
دکتر مژگان مشرقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان، جراحی رحم، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر معصومه حاجی شفیعها
دکتر معصومه حاجی شفیعها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، پرینورافی، تنگ کردن واژن
ارومیه
دکتر منصوره خلیلی
دکتر منصوره خلیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر مهین نجفی
دکتر مهین نجفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر میترا اسدی افشار
دکتر میترا اسدی افشار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان
ارومیه
دکتر میترا مختاری توانا
دکتر میترا مختاری توانا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان
ارومیه
دکتر نادره حیرتی اسبق
دکتر نادره حیرتی اسبق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر نرمین شفقی
دکتر نرمین شفقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر هاله آیت الهی
دکتر هاله آیت الهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر وحیده رسولی زنجانی
دکتر وحیده رسولی زنجانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
ارومیه
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر اقدس علی ببردل
دکتر اقدس علی ببردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر رسول نوذرنژاد
دکتر رسول نوذرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، جراحی رحم، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر ربابه تهوری
دکتر ربابه تهوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، هودکتومی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger