دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، زایمان سزارین، تعیین جنسیت
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، گذاشتن iud، جراحی زیبایی زنان
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغری زمانی
دکتر فاطمه صغری زمانی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی
تبریز، چهارراه شریعتی
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مشاوره قبل از بارداری، نازایی، سرطان های زنان
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان با بی دردی
تبریز، -
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، هودکتومی، جراحی رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، جراحی رحم
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، جوانسازی واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، هودکتومی، جراحی تخمدان، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر نسرین علیزاده قاضی جهانی
دکتر نسرین علیزاده قاضی جهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر نسرین ساسانی
دکتر نسرین ساسانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، جراحی رحم
تبریز
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger