کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی اتیسم، آمادگی برای ورود به‌ مدرسه، sensory integration، یکپارچگی حسی، اختلالات یادگیری کودکان
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger