دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، بروساژ دندان، اوردنچر
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، پروتز متحرک
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
تهران، -
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، اوردنچر، بازسازی دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، سفید کردن دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، بلیچینگ
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، جراحی دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، سفید کردن دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger