دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، گذاشتن iud
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، PRP(پی آر پی)، جراحی تخمدان
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، پرینورافی
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، هودکتومی
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، درمان نازایی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، جراحی رحم
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، هودکتومی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، پرینورافی
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پرینورافی، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر ناهید رهبر فرش پیرا
دکتر ناهید رهبر فرش پیرا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر ناهیده گرانسایه
دکتر ناهیده گرانسایه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر ناهیده موسوی اقدم
دکتر ناهیده موسوی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر ندا اصغری کلیبر
دکتر ندا اصغری کلیبر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، پرینورافی
تبریز
دکتر ندا رضازاده
دکتر ندا رضازاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر نسترن زارع پورنصیری
دکتر نسترن زارع پورنصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر نسرین بدرانلوئی
دکتر نسرین بدرانلوئی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، هودکتومی
تبریز
دکتر هوشنگ صارمی
دکتر هوشنگ صارمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، هودکتومی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر نوروزعلی حاج حسینی
دکتر نوروزعلی حاج حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger