گفتاردرمانی مریم یعقوبی (قلهک)
گفتاردرمانی مریم یعقوبی (قلهک)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، تاخیر گفتار، بیش فعالی، آفازی
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی مینا فتوحی (قلهک)
گفتاردرمانی مینا فتوحی (قلهک)
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان کودک و بزرگسال
زمینه‌های کاری: مشکل در وضوح گفتار، مشکلات تلفظی، اختلالات صدای گفتار، دیر به حرف افتادن در کودکان، ناروانی گفتار
تهران، قلهک
گفتاردرمانی - (قلهک)
گفتاردرمانی - (قلهک)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، مشکلات تلفظی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، تاخیر گفتار، آفازی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger