دکتر سپیده ربیعی
دکتر سپیده ربیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی
اراک
دکتر ندا صحرایی
دکتر ندا صحرایی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان
اراک
دکتر ندا سلیمانی ابیانه
دکتر ندا سلیمانی ابیانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان
اراک
دکتر مهرالسادات عرشی
دکتر مهرالسادات عرشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، درمان نازایی
اراک
دکتر مریم کرمعلی
دکتر مریم کرمعلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، درمان نازایی
اراک
دکتر لیلا سوخرای
دکتر لیلا سوخرای
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم
اراک
دکتر لی لی اسعدی
دکتر لی لی اسعدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن
اراک
دکتر فریور فردوسی
دکتر فریور فردوسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی
اراک
دکتر عصمت مشهدی میقانی
دکتر عصمت مشهدی میقانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی
اراک
دکتر شهرزاد آخوندزاده
دکتر شهرزاد آخوندزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم
اراک
دکتر شمسی احسانی
دکتر شمسی احسانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی
اراک
دکتر مهری مشایخی
دکتر مهری مشایخی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
اراک
دکتر ساناز گودرزی
دکتر ساناز گودرزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، درمان خشکی واژن
اراک
دکتر زهرا کمال آرا
دکتر زهرا کمال آرا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هودکتومی، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت
اراک
دکتر روشنک میرزائی
دکتر روشنک میرزائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان
اراک
دکتر خدیجه نصری
دکتر خدیجه نصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی
اراک
دکتر حمیرا فاضل نیا
دکتر حمیرا فاضل نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، کولپوسکوپی
اراک
دکتر پونه محترمی
دکتر پونه محترمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن
اراک
دکتر بهارک سلطانی
دکتر بهارک سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی
اراک
دکتر الهام توانایان فر
دکتر الهام توانایان فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی
اراک
دکتر افسانه زرگنج فرد
دکتر افسانه زرگنج فرد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن
اراک
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger