دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: پروتز، لمینیت فلدسپاتیک، ترمیم، جراحی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خیابان ارباب
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger