سمیرا یزدانی قادیکلایی
سمیرا یزدانی قادیکلایی
کاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ارائه راهکارهای مناسب سازی و اصلاحات محیطی در منزل، ‌ ضربه مغزی، ضایعات نخاعی، کما، مشکلات تعادلی و راه رفتن
قائم‌شهر، همه مناطق قائمشهر و حومه
کاردرمانی مهر
کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: ***، ام اس، دیرنشستن، تاخیر حرکتی شامل دیرگردن گرفتن، اختلال هماهنگی رشد
قائم‌شهر، خیابان صالحی مازندرانی
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
زمینه‌های کاری: پارکینسون، کم توان ذهنی، سندروم داون، میوپاتی، کاردرمانی در کودکان فلج مغزی
قائم‌شهر، خیابان مدرس
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger