دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، تزریق چربی در ناحیه پرینه، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، مزوتراپی، تزریق ژل به لابیا ماژور
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغری زمانی
دکتر فاطمه صغری زمانی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی
تبریز، چهارراه شریعتی
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی
تبریز، -
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، متخصص زنان و زایمان، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، -
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی، زایمان با بی دردی
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، IVF، زایمان سزارین
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، لابیاپلاستی
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر فریبا مظفری
دکتر فریبا مظفری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور
دکتر سحر مولایی
دکتر سحر مولایی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سودابه سعیدکار
دکتر سودابه سعیدکار
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فراهیم انوری
دکتر فراهیم انوری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر رقیه موسی زاده
دکتر رقیه موسی زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی
تبریز، آغاز 17 شهریور از راستا باغشمال
دکتر حاجیه قره باغی
دکتر حاجیه قره باغی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر مهین میرزاجان زاده
دکتر مهین میرزاجان زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر شهین موسوی
دکتر شهین موسوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، سرطان های زنان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر روزیتا حسین زاده
دکتر روزیتا حسین زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت
تبریز، کمربندی میانی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر طناز محمودپور
دکتر طناز محمودپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر پریسا حبیب اله زاده
دکتر پریسا حبیب اله زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، سرطان های زنان، تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سیمین صادقی فرد
دکتر سیمین صادقی فرد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، متخصص زنان و زایمان، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، لابیاپلاستی
تبریز، خیابان عباسی
دکتر پری سید مدنی
دکتر پری سید مدنی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان امام
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر فاطمه طباطبایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
تبریز، خیابان آزادی
دکتر سیمین تقوی
دکتر سیمین تقوی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
تبریز، ارتش جنوبی
دکتر عادله افکاری
دکتر عادله افکاری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر مهری آذر فخرائی
دکتر مهری آذر فخرائی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان
تبریز، خیابان پاستور جدید
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger