دکتر ویدا تقی پور بازرگانی (بلوار احمد آباد)
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی (بلوار احمد آباد)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: نازایی، زایمان طبیعی، بیماری های زنان، جراحی های مختلف زنان به روش لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی، مراقبت های بارداری
مشهد، بلوار احمد آباد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger