حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: بیماری های زنان، آی یو دی، مشاوره تغذیه قبل و بعد از بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، درمان نازایی
مشهد، احمدآباد
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: انواع عمل های جراحی زنان به روش لیزری، جراحی های مختلف زنان به روش لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی، بیماری های زنان، اندومتریوز، سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گذاشتن و برداشتن آی یو دی، مشاوره قبل از ازدواج، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، ماساژ مادران باردار
مشهد، توس 3
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان زگیل تناسلی
مشهد، احمدآباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی زنان، لاپراسکوپی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین
مشهد، سناباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، سی متری طلاب
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد
مشهد، ابن سینا 10
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، IUI، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، نخریسی
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، متخصص زنان و زایمان
مشهد، احمد آباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، سرطان های زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار توس
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار سجاد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان دکترا
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان سرخس
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات زنان با طب سنتی و نوین، مراقبت دوران بلوغ، درمان مشکلات یائسگی، درمان مشکلات زنان و نوزادان با طب سنتی و نوین، پاپ اسمیر
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار امامت
فروغ برهانی
فروغ برهانی
کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مشاوره و بهداشت بلوغ، یوگا بعد از زایمان برای تسریع در برگشت بدن مادر به شرایط قبل از بارداری، مشاوره و راهنمایی بهداشت شیردهی، آموزش یوگا در بارداری جهت تسهیل زایمان طبیعی و کاهش مشکلات دوران بارداری، آموز معاینات دوره ای پستان
مشهد، بلوار فردوسی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger