دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، احمدآباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، متخصص زنان و زایمان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی
مشهد، ابن سینا 10
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، پرستار 1
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، چهارراه برق
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان
مشهد، بلوار توس
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان شهید چمران
فروغ برهانی
فروغ برهانی
کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: آموزش یوگا در بارداری جهت تسهیل زایمان طبیعی و کاهش مشکلات دوران بارداری، درمان واژینیت ها با داروهای مجاز، انجام هیپنوتیزم برای زایمان بدون درد، آموزش روش های پیشگیری، بهداشت ازدواج و تنظیم خانواده
مشهد، بلوار فردوسی
دکتر ملیحه حسن زاده مفرد
دکتر ملیحه حسن زاده مفرد
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: انکولوژی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، هیسترکتومی
مشهد، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger