کاردرمانی سبز
کاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: فلج مغزیcp، شکستگی ها، MR و....)، ضایعه نخاعی، کاردرمانی تخصصی جسمی کودکان(تاخیر حرکتی
ارومیه، خیابان حسنی
گفتاردرمانی سبز
گفتاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز
ارومیه، خیابان شورا
فرهاد پاریاو
فرهاد پاریاو
کارشناس کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، ام اس، فلج مغزی، اختلالات تعادلی، ضربه مغزی
ارومیه، خیابان حسنی
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری
زمینه‌های کاری: توانبخشی، بیماریهای عصب عضلانی، کم توانی ذهنی، ضایعات نخاعی، سکته مغزی
ارومیه، خیابان حسنی
گفتاردرمانی نوا
گفتاردرمانی نوا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: پارکینسون، اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، سکته مغزی، ام اس و...)، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)، اختلالات تولیدی و تلفظی، اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دوران مدرسه، اختلالات روانی گفتار(لکنت)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات روانی گفتار(لکنت)، اختلالات تولیدی و تلفظی، اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، پارکینسون
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات طیف اتیسم، کودکان کم شنوا، پارکینسون، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، اختلال بلع
ارومیه، خیابان خیام شمالی
کاردرمانی نهال
کاردرمانی نهال
کلینیک تخصصی کاردرمانی نهال
زمینه‌های کاری: ناهنجاری های قامتی(دفورمیتی های پاسچرال)، توانبخشی تخصصی اختلالات ذهنی و ....، توانبخشی تخصصی فلج مغزی، تاخیر تکاملی (رشدی)، سکته مغزی
ارومیه، میدان امام حسین
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger