دکتر هناء خرمشاهی
دکتر هناء خرمشاهی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
اهواز، کیانپارس
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
تخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، واژینوپلاستی، لابیاپلاستی، درمان فیبروم رحم
اهواز، کیانپارس
دکتر فیروزه هاشمی
دکتر فیروزه هاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر مریم بقایی نژاد
دکتر مریم بقایی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر مرضیه مشکی
دکتر مرضیه مشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر مرضیه افشاری
دکتر مرضیه افشاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، پرینورافی
اهواز
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
اهواز
دکتر ماندانا محمودی
دکتر ماندانا محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم
اهواز
دکتر کبری شجاعی
دکتر کبری شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر مژگان توسلی
دکتر مژگان توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر فریبا فیضی
دکتر فریبا فیضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر فرزانه حسینی اصل
دکتر فرزانه حسینی اصل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، تنگ کردن واژن، هودکتومی، جراحی رحم
اهواز
دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر عبدالمجید باور
دکتر عبدالمجید باور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر شیدا اسکندری
دکتر شیدا اسکندری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر شوکت احمدی نورالدین وند
دکتر شوکت احمدی نورالدین وند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی
اهواز
دکتر شهین گل شاه
دکتر شهین گل شاه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر مهوش زرگر
دکتر مهوش زرگر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم
اهواز
دکتر وحیده ذاکرحسینی
دکتر وحیده ذاکرحسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر نسرین کوکبی
دکتر نسرین کوکبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر نرجس دیباوند
دکتر نرجس دیباوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر ندا پورسیاح
دکتر ندا پورسیاح
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، هودکتومی
اهواز
دکتر نجمیه سعادتی
دکتر نجمیه سعادتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر ناهید شهبازیان
دکتر ناهید شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر نازنین مهرداد
دکتر نازنین مهرداد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم
اهواز
دکتر میترا جلالی
دکتر میترا جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر مهین تاج نجفیان
دکتر مهین تاج نجفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر مژگان براتی
دکتر مژگان براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر مهناز محمودی
دکتر مهناز محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر مهناز احمدی
دکتر مهناز احمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر مهشید زاهدی
دکتر مهشید زاهدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر مهرنوش بیک
دکتر مهرنوش بیک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر مهدی اشراقی
دکتر مهدی اشراقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر معصومه دهقان
دکتر معصومه دهقان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر مصطفی القضات
دکتر مصطفی القضات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر مژگان طهماسبی
دکتر مژگان طهماسبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر شکوه موری
دکتر شکوه موری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد
اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی
دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر افشان امیرشقاقی
دکتر افشان امیرشقاقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر اعظم شریفاتی
دکتر اعظم شریفاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر احمدرضا خلفی
دکتر احمدرضا خلفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن
اهواز
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger