دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران، -
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران، الهیه
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشک زیبایی، دندانپزشکی بیمار باردار، فلوراید تراپی، لمینت دندان، بروساژ دندان
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی بدون درد، جراحی دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: emax، بلیچینگ، روکش زیرکونیا، ایمپلنت یک روزه، دندانپزشکی زیبایی
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ترمیم دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ارتودنسی، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، لمینت دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، لمینت دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، روکش دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی لثه، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، ارتودنسی، کامپوزیت
تهران، جردن
دکتر بهاره سپهریان
دکتر بهاره سپهریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، طراحی لبخند، ایمپلنت
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، روکش دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران، -
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، لمینت دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، اوردنچر، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، بلیچینگ، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، اوردنچر، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی، جراحی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلنت، اوردنچر، بروساژ دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساسان ولی زاده
دکتر ساسان ولی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger