دکتر سامان خوشینی
دکتر سامان خوشینی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لیفت پیشانی، بازسازی سینه، لیفت ران، پروتز گونه، لیفت بدن
تهران، خیابان شریعتی
دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، لیفت اندام تحتانی، ‌ لیفت باسن، جراحی زیبایی چانه، تزریق فیلر
تهران، -
دکتر بهزاد خوروش
دکتر بهزاد خوروش
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: بادی کانتورینگ، لیفت صورت، لیفت ران، لیفت آندسکوپیک، جراحی زیبایی چانه
تهران، -
دکتر عزت اله تبریزیان
دکتر عزت اله تبریزیان
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت گردن، لیفت شکم، تزریق بوتاکس، تزریق چربی به صورت
تهران
دکتر ناصر محمدخواه
دکتر ناصر محمدخواه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت اندام تحتانی، لیفت ابرو، بزرگ کردن باسن، لیفت آندسکوپیک، میکروپیگمنتیشن
تهران
دکتر حسین اکبری احمدآبادی
دکتر حسین اکبری احمدآبادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ران، تزریق فیلر، لیفت کمر، تزریق چربی به صورت، میکروپیگمنتیشن
تهران
دکتر سیدابوالحسن امامی
دکتر سیدابوالحسن امامی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت اندام تحتانی، بزرگ کردن باسن، لیفت آندسکوپیک، جوان سازی دست، تزریق بوتاکس
تهران
دکتر سیدجواد امیری زاد
دکتر سیدجواد امیری زاد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت ران، تزریق چربی به صورت، جراحی پروتز های صورت، لیفت کمر
تهران
دکتر محسن ایزدی واحدی
دکتر محسن ایزدی واحدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بدن، لیفت شکم، پروتز سینه، تزریق فیلر، لیفت پیشانی
تهران
دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، جراحی زیبایی سینه، ‌ لیفت باسن، لیفت پیشانی، لیفت سینه
تهران
دکتر آرام آذرهوشنگ
دکتر آرام آذرهوشنگ
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، لیفت اندام تحتانی، لیفت کمر، جراحی زیبایی گوش، بازسازی سینه
تهران
دکتر مهرداد مدرس
دکتر مهرداد مدرس
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت شکم، لیفت ابرو، لیفت سینه، تزریق چربی به صورت، لیفت کمر
تهران
دکتر امیر مرادی سبزوار
دکتر امیر مرادی سبزوار
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی بازسازی گوش، تزریق چربی به صورت، پروتز سینه، بزرگ کردن باسن، جراحی زیبایی پلک
تهران
دکتر کاووس مشیری
دکتر کاووس مشیری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، جراحی زیبایی پلک، لیفت بدن، رفع افتادگی پلک، پروتز سینه
تهران
دکتر کمال سیدفروتن
دکتر کمال سیدفروتن
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت گونه، لیفت صورت، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیپوساکشن، لیفت ابرو
تهران
دکتر حمیدرضا شاپوری
دکتر حمیدرضا شاپوری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی دست، لیفت بدن، ترمیم اسکار، لیفت گونه، رفع افتادگی پلک
تهران
دکتر محمد بازقلعه
دکتر محمد بازقلعه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، ترمیم اسکار، لیفت بدن، جوان سازی دست، لیفت ابرو
تهران
دکتر حامد باطنی
دکتر حامد باطنی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن، لیفت گونه، لیفت ران، پروتز باسن، پروتز سینه
تهران
دکتر ناصر مظفری
دکتر ناصر مظفری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: بازسازی سینه، لیپوساکشن پشت کمر، بزرگ کردن باسن، لیفت پیشانی، ‌ جراحی شکاف لب و کام
تهران
دکتر صدراله معتمد
دکتر صدراله معتمد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن پشت کمر، لیفت پیشانی، جراحی بازسازی گوش، لیفت بدن، جراحی زیبایی بینی
تهران
دکتر رضا شاهوردیانی
دکتر رضا شاهوردیانی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی پروتز های صورت، لیفت آندسکوپیک، تزریق چربی به صورت، جوان سازی پوست، تزریق بوتاکس
تهران
دکتر مهدی شرکت
دکتر مهدی شرکت
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت صورت، جراحی زیبایی گوش، بزرگ کردن باسن، جراحی زیبایی بینی، لیفت بدن
تهران
دکتر احمد مغاری
دکتر احمد مغاری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: بازسازی سینه، ‌ جراحی شکاف لب و کام، میکروپیگمنتیشن، رفع افتادگی پلک، جوان سازی دست
تهران
دکتر غلامرضا مقصودنیا
دکتر غلامرضا مقصودنیا
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز باسن، جراحی زیبایی گوش، لیفت پیشانی، پروتز سینه، تزریق بوتاکس
تهران
دکتر مهرداد مقیمی
دکتر مهرداد مقیمی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت اندام تحتانی، جراحی زیبایی چانه، لیپوساکشن پشت کمر، جراحی زیبایی پلک، ‌ جراحی شکاف لب و کام
تهران
دکتر ملک مسعود ملک زاده
دکتر ملک مسعود ملک زاده
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، بزرگ کردن باسن، لیفت گردن، جراحی زیبایی سینه، لیفت ابرو
تهران
دکتر حمید ملکان راد
دکتر حمید ملکان راد
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن، لیفت ران، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت گردن، لیفت آندسکوپیک
تهران
دکتر علی منافی
دکتر علی منافی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی بینی، رفع افتادگی پلک، پروتز سینه، میکروپیگمنتیشن، ‌ لیفت باسن
تهران
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ابرو، جراحی زیبایی چانه، ترمیم اسکار، بازسازی سینه، لیفت اندام تحتانی
تهران
دکتر علی بیژنی عراقی
دکتر علی بیژنی عراقی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ترمیم اسکار، تزریق چربی به صورت، بازسازی سینه، لیفت گردن، جراحی زیبایی چانه
تهران
دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی
دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی بینی، جراحی بازسازی گوش، لیفت بازو، لیفت ابرو، لیفت آندسکوپیک
تهران
دکتر فریدون مهران
دکتر فریدون مهران
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به صورت، جراحی زیبایی چانه، میکروپیگمنتیشن، پروتز گونه، لیفت بازو
تهران
دکتر رفیع پرنیا
دکتر رفیع پرنیا
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت شکم، ترمیم اسکار، جراحی بازسازی گوش، تزریق فیلر، ‌ جراحی شکاف لب و کام
تهران
دکتر محمود صالحی
دکتر محمود صالحی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی پروتز های صورت، پروتز سینه، لیفت شکم، جراحی زیبایی سینه، لیفت اندام تحتانی
تهران
دکتر علی محمد میرفخرائی
دکتر علی محمد میرفخرائی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز باسن، جراحی زیبایی گوش، لیفت بدن، تزریق چربی به صورت، ترمیم اسکار
تهران
دکتر علی ناجیان اصل
دکتر علی ناجیان اصل
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت کمر، میکروپیگمنتیشن، لیفت پیشانی، لیفت شکم، تزریق بوتاکس
تهران
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت ابرو، لیفت گونه، لیفت گردن، ‌ لیفت باسن، میکروپیگمنتیشن
تهران
دکتر فیض اله نیازی شهرکی
دکتر فیض اله نیازی شهرکی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ‌ لیفت باسن، بازسازی سینه، ‌ جراحی شکاف لب و کام، جراحی زیبایی گوش، تزریق چربی به صورت
تهران
دکتر بابک نیکومرام
دکتر بابک نیکومرام
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن، جراحی زیبایی سینه، لیفت پیشانی، تزریق بوتاکس، پروتز باسن
تهران
دکتر حسین عرب
دکتر حسین عرب
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: رفع افتادگی پلک، لیفت گردن، بازسازی سینه، تزریق چربی به صورت، جراحی زیبایی سینه
تهران
دکتر محمد عشایری
دکتر محمد عشایری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت پیشانی، بادی کانتورینگ، رفع افتادگی پلک، لیفت گردن، جراحی زیبایی پلک
تهران
دکتر رضا وقردوست
دکتر رضا وقردوست
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی پوست، بزرگ کردن باسن، لیفت گونه، تزریق فیلر، جوان سازی دست
تهران
دکتر علی عطری
دکتر علی عطری
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جوان سازی دست، ترمیم اسکار، لیفت ران، بازسازی سینه، تزریق فیلر
تهران
دکتر فرهاد حافظی
دکتر فرهاد حافظی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت سینه، لیپوساکشن، پروتز گونه، لیفت صورت، لیفت بازو
تهران
دکتر شهریار حدادی ابیانه
دکتر شهریار حدادی ابیانه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی پروتز های صورت، میکروپیگمنتیشن، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت کمر، جراحی زیبایی گوش
تهران
دکتر روح اله یگانه
دکتر روح اله یگانه
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: میکروپیگمنتیشن، جراحی زیبایی چانه، جوان سازی پوست، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیپوساکشن پشت کمر
تهران
دکتر محمدجواد فاطمی دخت چاروک
دکتر محمدجواد فاطمی دخت چاروک
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی پلک، ترمیم اسکار، رفع افتادگی پلک، پروتز سینه، میکروپیگمنتیشن
تهران
دکتر عزت اله حق گذار
دکتر عزت اله حق گذار
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیپوساکشن پشت کمر، لیفت اندام تحتانی، پروتز باسن، جراحی زیبایی پلک، جراحی بازسازی گوش
تهران
دکتر حسین حق شناس کاشانی
دکتر حسین حق شناس کاشانی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز سینه، تزریق بوتاکس، بزرگ کردن باسن، لیفت بازو، ترمیم اسکار
تهران
دکتر محمد اسماعیل حسنی
دکتر محمد اسماعیل حسنی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: پروتز باسن، تزریق فیلر، تزریق بوتاکس، جراحی زیبایی سینه، لیفت گونه
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger