فاطمه قدیری
فاطمه قدیری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مراقبت های دوران زایمان، درمان بیماری های زنان
نیشابور، خیابان عطار
زهرا بیاتی
زهرا بیاتی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره تعیین جنسیت، برگزاری کلاسهای افزایش هوش جنین دربارداری، صدورگواهی سلامت، برگزاری کلاسهای دوران بارداری با حضورهمراه، برگزاری کلاسهای یوگا دربارداری
نیشابور، خیابان نور بین نور14و 16
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger